Zapytaj - zamów

 730 777 125 w godz. 8-16

Regulamin Sklepu

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep prowadzony jest przez firmę Lak System Paweł Drożdż z siedzibą w Lubiechowej, ul. Długa 20, 59-540 Świerzawa, NIP: 6941582227, REGON: 021630450 i jest wyłączną własnością tejże firmy.

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie, a nie będące materacami, są wyprodukowane przez firmę Lak System oraz w jej siedzibie.

3. Przed złożeniem zamówienia obowiązkiem Kupującego jest zapoznanie się z regulaminem Sklepu. Złożenie zamówienia poczytywane jest za:

 • akceptację regulaminu Sklepu,
 • zgodę na przesyłanie informacji handlowych w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

4. Zamówienia składane w niniejszym Sklepie, poprzez Allegro, telefonicznie, osobiście lub mailowo są rejestrowane w niniejszym Sklepie i podlegają jego Regulaminowi. 

5. Kupujący może korzystać ze wszystkich form płatności oferowanych przez Sklep. W przypadku zamówień dokonanych poza Sklepem (w formie elektronicznej lub telefonicznie), firma Lak System zastrzega sobie prawo żądania zaliczki, gdy towar ma zostać wysłany 'za pobraniem'.

6. Dostępne metody płatności:

 • przelew tradycyjny
 • za pobraniem
 • płatności online, w tym obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Blik
 • Google Pay
 • płatność ratalna (e-Raty)

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są:

 • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).
 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495, (PayU) 

8. Towar zostanie wysłany w terminie do 15 dni roboczych licząc:

 • od dnia następnego roboczego po złożeniu i opłaceniu zamówienia przelewem online,
 • od dnia następnego po zaksięgowania płatności dokonanej przelewem tradycyjnym,
 • od dnia następnego roboczego po złożeniu zamówienia z dostawą "za pobraniem",
 • od dnia następnego po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji (raty on-line).

9. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie powiadomiony SMS-em drogą mailową.

10. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany terminów doręczenia produktu w każdym przypadku, na który sprzedawca nie miał wpływu, a który spowodował zmianę terminu doręczenia produktu. W tych wypadkach kupujący zostanie poinformowany droga telefoniczną, mailową lub przez SMS.

11. Wszystkie produkty oferowane w niniejszym Sklepie objęte są gwarancją Producenta, wynikającą z Przepisów Kodeksu Cywilnego i ustaw szczególnych.

12. Niniejszy Sklep oferuje produkty Producentów:

 • Lak System Paweł Drożdż, Lubiechowa, ul. Długa 20, NIP: 6941582227, REGON: 021630450
 • PPUH ANIMAR Marian Szczęsny. Olszowa, ul. Kryształowa 21, 63-600 Kępno, ODDZIAŁ: Kępno, ul. Młyńska 14, NIP: 6190012787 REGON 250346970

13. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe.

14. W każdym przypadku, kiedy istnieje możliwość zamówienia u Producenta produktu spoza oferty Sklepu (produktu niestandardowego, pod indywidualny projekt, wzór, rozmiar), zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie o dzieło.

15. Promocje realizowane przez Sklep nie łączą się z innymi promocjami, chyba że zostanie postanowione inaczej.

16. Produkty modyfikowane na życzenie Klienta podlegają odrębnej wycenie i nie podlegają jakimkolwiek promocjom przewidzianym dla produktów ze standardowej oferty sklepu.

17. Ceny produktów oferowanych przez Sklep mogą różnić się od cen tych samych produktów firmy Lak System w innych sklepach internetowych lub portalach ogłoszeniowych.

18. Produkty oferowane przez Sklep wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich i transportowych. Wybór przewoźnika zależy od asortymentu, gabarytów przesyłki, wykupionych opcji dodatkowych. W dniu przekazania zamówienia do transportu Kupujący otrzyma SMS oraz e-mail / awizo zawierające: datę wysyłki, nazwę operatora, numer listu przewozowego (jeśli taki numer jest generowany). Szczegółowe informacje Kupujący otrzymuje na e-mail podany w zamówieniu. 

19. W wyjątkowych sytuacjach producent zastrzega sobie możliwość zorganizowania wysyłki dwiema firmami kurierskimi, ale w tym samym dniu.

20. Producent nie ma możliwości komunikowania się z kurierem dostarczającym przesyłki. Godzina dostawy w pełni uzależniona jest od pracy firmy kurierskiej.

21. W przypadku zakupu większej ilości łóżek producent może zapewnić transport własny.

22. Istnieje możliwość osobistego odebrania produktu w siedzibie firmy Lak System po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

23. Składając zamówienie w Sklepie lub w formie elektronicznej, albo telefonicznie, Kupujący udostępnia swoje dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia, Sklep oświadcza natomiast, że dane te nie będą wykorzystywane w inny sposób zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

24. SKLEP OŚWIADCZA, ŻE WSZYSTKIE PRODUKTY, POZA MATERACAMI, W TYM WZORY ŁÓŻEK OFEROWANE PRZEZ LAK SYSTEM SĄ AUTORSTWA TEJŻE FIRMY, A TYM SAMYM CHRONIONE SĄ MAJĄTKOWYMI PRAWAMI AUTORSKIMI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. TYM SAMYM ZABRONIONE JEST BEZ WIEDZY FIRMY LAK SYSTEM KOPIOWANIE I UŻYWANIE ZDJĘĆ PREZENTOWANYCH NA STRONIE SKLEPU. NIEDOPUSZCZALNE JEST TAKŻE OFEROWANIE DO SPRZEDAŻY BEZ ZGODY LAK SYSTEM PRODUKTÓW TEJŻE FIRMY.

25. Wszystkie produkty prezentowane na zdjęciach Sklepu oferowane do sprzedaży nie obejmują dekoracji, a łóżka i sofy metalowe sprzedawane są bez materaca.  

II GWARANCJA I REKLAMACJA 

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep objęte są gwarancją Producenta wynikającą z Przepisów Kodeksu Cywilnego i ustaw szczególnych. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe.

2. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne, powstałe z winy firmy spedycyjnej. Nie obejmuje natomiast części produktu ulegających normalnemu zużyciu oraz wszelkich gratisów dołączonych do zakupu, nawet jeśli mogą być dodatkowym wyposażeniem produktu.

3. Gwarancją nie są objęte elementy wykonane ze szkła.

4. Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego użycia lub konserwacji.

5. Gwarancja traci również ważność w przypadku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją producenta montażu zakupionego towaru.

6. Reklamacje należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: reklamacje@laksystem.pl. Producent zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

7. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres: Lak System: Lak System Paweł Drożdż: Lubiechowa, ul. Długa 20, 59-540 Świerzawa.

8. W przypadku decyzji o uznaniu reklamacji (przed dokonaniem zwrotu produktu), producent zobowiązuje się nadać własnego kuriera po odbiór reklamowanego produktu i pokryć koszty transportu. Klient jest natomiast zobowiązany:

 • prawidłowo zapakować i zabezpieczyć nadawaną paczkę;
 • wydrukować list przewozowy, który zostanie wysłany na adres e-mail podany w zamówieniu.

9. Do reklamacji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

III ZWROTY 

1. Istnieje możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny (odstąpienie od umowy) w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu. Datą zawarcia umowy jest wydanie przedmiotu - doręczenie zakupionego towaru w naszym Sklepie.

2. Wydłużony termin do odstąpienia od umowy dotyczy tylko łóżek, sof metalowych i stolików producenta Lak System. Dla pozostałych produktów oferowanych przez nasz Sklep obowiązuje ustawowy termin (14 dni) do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. 

3. Aby odstąpić od umowy Kupujący składa/wysyła jednoznaczne oświadczenie na adres: sklep@laksystem.pl. Do złożenia oświadczenia nie jest konieczny formularz.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należy dokonać na adres: Lak System: Lak System Paweł Drożdż: Lubiechowa, ul. Długa 20, 59-540 Lubiechowa

6. Koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.

7. Dopuszczamy możliwość opakowania zastępczego, ale towar powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Kupujący otrzyma zwrot pieniędzy za towar, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów za usługi dodatkowe, np. wniesienie towaru, jeśli doszło do ich całkowitej realizacji: 

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

13. Prawo do odstąpienia wskazane powyżej nie przysługuje Kupującemu, jeżeli którykolwiek produkt oferowany przez sklep zostanie zamówiony w rozmiarze nietypowym bądź w jakikolwiek sposób zmodyfikowany na specjalne życzenie Kupującego. Przez rozmiar nietypowy należy rozumieć każdą inną długość niż 200 cm oraz szerokość 110, 130, 150, 170, 190 cm.

 

14. Dla zwrotu towaru przy odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny stosuje się odpowiednio przepisy dla umów zawieranych na odległość przewidziane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Promocje
Łóżko metalowe podwójne Lak System Premium -- wzór 26J-W
Łóżko metalowe podwójne Lak System Premium -- wzór 26J-W
1 742,00 zł 1 567,80 zł
szt.
Łóżko metalowe podwójne Lak System Premium -- wzór 26-W
Łóżko metalowe podwójne Lak System Premium -- wzór 26-W
1 840,00 zł 1 656,00 zł
szt.
Łóżko metalowe Lak System Premium -- wzór 7-W
Łóżko metalowe Lak System Premium -- wzór 7-W
1 925,00 zł 1 732,50 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl